Usluge

USLUGE

DOG GUARD TEAM

1. stajanje u štandu (stav)
2. pregled zubala
3. pregled testisa (kod mužjaka)
4. kretanje Trajanje : individualno

***

Pas mirno stoji u štandu,pravilno „zategnut“,dozvoljava vodiču da sudiji pokaže zubalo (pregled sa strane i pregled zagriza),dozvoljava sudiji pregled testisa (kod mužjaka),ne reaguje agresivno na ljude i pse u neposrednoj okolini,kretanje uz vodiča ili ispred njega u zavisnosti od rase obučavanog psa,korektno i pravilno.

PSA PO ŽELJI VLASNIKA, IZLAŽEMO NA KINOLOŠKIM MANIFESTACIJAMA!!!

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

1. kretanje uz nogu pravo (normalnim, sporim, trčećim korakom)
2. okret sa psom na levo
3. okret sa psom na desno
4. okret sa psom na levo krug
5. sedanje
6. poleganje (mesto/lezi) 
7. mirnoća kod veterinara (uslov je da ne postoji negativno stečeno iskustvo)
8. zabrana
9. pohvala
10. zabrana uzimanja hrane /opciono/

 Trajanje : individualno

***

Obučen pas: Pas sa osnovnim vaspitanjem, svog vodiča (vlasnika), prati krećući se uz njegovu levu nogu, na povodniku koji nije zategnut.Na svako zaustavljanje vodiča (vlasnika), pas dolazi u položaj „sedi“ bez posebne komande vodiča.Prilikom kretanja pas budno prati ritam i tempo kretanja vodiča i kod okreta na bilo koju stranu sam zauzima polozaj “pored”, bez posebne komande.Na komandu “mesto” pas leže bez pogovora i po potrebi u istom položaju ostaje do trenutka opoziva iz pomenutog položaja od strane vodiča.

 

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

1. kretanje uz nogu pravo (normalnim, sporim, trčećim korakom)
2. okret sa psom na levo
3. okret sa psom na desno
4. okret sa psom na levo krug
5. sedanje
6. poleganje (mesto)
7. ostajanje u položaju “mesto” – (čekanje)
8. savladavanje prepreka (preskok)
9. komande vidnim znacima za pridolaženje, bez upotrebe glasa kada je pas udaljen na daljini od 5-10m.
10. mirnoća kod veterinara (uslov je da ne postoji negativno stečeno iskustvo)
11. zabrana
12. pohvala
13. zabrana uzimanja hrane /opciono/ 

Trajanje : individualno

***

Obučen pas Bilo kakvu aktivnost vodič (vlasnik), sa psom, obavlja bez upotrebe povodnika, tačnije od momenta izvođenja iz boksa, preko šetnje u toku koje vlasnik može obaviti recimo kupovinu u marketu, pas ostaje vani u položaju “mesto” i čeka vlasnika da se vrati, do zabave u parku gde se nalazi određeni broj ljudi i životinja u neposrednoj okolini, pa sve do povratka kući, pas je besprekorno poslušan i čini isključivo ono što od njega vlasnik zahteva.Ukoliko je reč o uvežbavanju, takođe se sve vežbe izvode bez povodnika.Obučen pas je u stanju da besprekorno izvrši komandu koja mu je upućena pokretom ruke a kada se on nalazi udaljen od vodiča .Primer: vlasnik ostavlja psa u položaj “sedi” i odlazi od psa i staje na napred navedenu daljinu, zatim određenim pokretom komanduje psu da da pas dođe.Na ovu komandu pas ce doći i sesti ispred vlasnika i na ponovni pokret ruke zauzeće polozaj “pored”.Kada se radi o savladavanju prepreka, pas na komandu “idi  skoci” sam odlazi i preskače određenu prepreku (stolica u dvorištu, balvan na livadi, klupa u parku i sl.), takođe se nakon savladavanja prepreke vraća i seda ispred ili pored vodiča.

Sa ovim stepenom obuke pas će sve ove komande izvršavati u realnim uslovima bez obzira na nadražaje (park,grad,….) !!!  

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

1.  osnovna poslušnost (ili viši stepen poslušnosti)
2.  elementi zaštite poseda kada se psu poveri na čuvanje individualno

***

Obučen pas Pas poseduje pre svega osnovni ili viši stepen obuke poslušnosti i osposobljen je da istrajnim lavežom, pre svega, zaštiti sve ono sto mu je povereno na čuvanje od nepoznatog lica koje preti da uđe u čuvani prostor, ali i da u isto vreme napred navedenim ponašanjem obavesti vlasnika ili lice koje uz psa vrši nadzor nad posedom (obezbeđenje) o prisustvu nepozvanog lica ili više njih. Takođe obučen pas će uz lavež pratiti kretanje lica duž čitave ograde, neprekidno, sve do momenta opoziva od strane vlasnika ili lica koje vrši nadzor. Pas čuvar svoje zadatke može obavljati kako u dnevnim tako i u noćnim uslovima, ali i da bude kućni ljubimac u vremenu kada ne obavlja poslove zaštite poseda. 

Pre početka bilo kakve obuke za psa čuvara, jedinka podleže testovima na osnovu kojih određujemo sklonosti iste za napred navedenu obuku. Jedinke koje ne zadovoljavaju potrebne parametre,ne obučavamo!

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

1. osnovna poslušnost (ili viši stepen poslušnosti)
2. elementi lične zaštite i zaštite poseda kada se psu poveri na čuvanje Trajanje : individualno

***

Obučen pas Obučen pas poseduje sve elemente poslušnosti (osnovne ili sa višim stepenom, po želji vlasnika), stepen agresivnosti za psa čuvara i viši stepen agresivnosti, tačnije napada drugo lice na komandu vlasnika ili samostalno napada na drugo lice ako je vlasnik (vodič) iznenadno ugrožen.Takođe napada na lice koje poteže hladno/vatreno oružje. Vlasnik ima potpunu kontrolu nad psom.Apsolutna poslušnost kod psa vidljiva je u tome, takođe, što sa njim može komandovati i dete starosti preko 12 god. Kada je reč o ulozi psa čuvara poseda, ovako obučenog psa takođe je moguće koristiti, s tim da pas sa ovakvim stepenom obuke može da ugrize jedno ili više lica, koja su nepozvana ušla u posed i to bez ikakvog upozorenja. Srazmerno prema stepenu odbrane-napada,poslušnost mora biti srazmerna. Za ovu vrstu obuke neophodno je testiranje jedinke, koje traje 14 dana. Jedinka koja ne zadovolji na proveri se ne uključuje u obuku a vlasniku pružamo argumente na licu mesta.

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

*SPECIJALNI PROGRAM*  OBUKA PASA I VODIČA SA SERTIFIKATOM ZA POSLOVE OBEZBEĐENJA Trajanje : individualno

***

Obučen pas ZA SISTEME BEZBEDNOSTI (zavisno od potreba upotrebe)

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

1. stajanje u štandu (stav)
2. pregled zubala
3. pregled testisa (kod mužjaka)
4. kretanje
5. istrčavanje (bicikl)
6. plivanje (u letnjem periodu)
7. savladavanje prepreka (preskok i prepenjavane)
8. ulepšavanje (trimovanje)
9. prezentacija (izlaganje) na izložbi 

Trajanje:individualno

***

Obučen pas Pas kroz pripremu, pre svega, biva obučen za rad u ringu, naravno ako prethodno nije obučavan. U toku pripreme stiče preko potrebnu radnu kondiciju, negom, ishranom i adekvatnim tretmanima, stiče visok sjaj i kvalitet dlake. Svakodnevnim treningom stiče maksimalan nivo obučenosti, za rad u ringu. U okviru vežbe “savladavanje prepreka” pas nauči da na komandu vodiča savlada određenu prepreku na adekvatan način, što bi i predstavljalo uvod u kasnije vežbe poslušnosti.

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

1. svakodnevna šetnja, nega,
2. smeštaj i veterinarski nadzor
3. vežbe za relaksiranje Dnevno

***

Dok vi letujete/zimujete ostavite nama da brinemo o psu da i on pomisli da je na odmoru. Pansion radi tokom cele godine.

U vreme godišnjih odmora obavezno je unapred zakazivanje termina!!

>>>   USLUGA JE TRENUTNO NEDOSTUPNA!  <<<

1. zabrana uzimanja nađene ili hrane iz ruke nepoznatih osoba Pas uzima hranu samo iz svoje porcije na određenom mestu. Ovim je isključena mogućnost trovanja. Vežba se ponavlja više puta u određenim vremenskim intervalima. 

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

1. Po Pravilniku o polaganju ispita KSS

***

Priprema za polaganje ispita socijalizacije pasa—ISP 

Polaganje ispita BH-VT po dogovoru sa vlasnikom

>>>  CENA: POZVATI!  <<<

 U CENU NIJE URAČUNATA HRANA!POSLE ZAVRŠENE OBUKE,VLASNIK PROLAZI KURS SA NAŠIM INSTRUKTOROM OBUKE !
PAS OBAVEZNO MORA BITI VAKCINISAN PROTIV BESNILA!